13.11.2017 г.

ДРЕВНИ ДРУМИЩА: АНТИЧНИЯТ ПЪТ ОТ БАЧКОВО ДО АСЕНОВА КРЕПОСТ

Значението на прохода по долината на река Чая е оценено още от античните обитатели на нашите земи. В онези далечни времена пътят "гонел" предимно височините, тъй като било по-лесно прокарването му през билото на планината.

По каменния калдъръм през вековете са преминавали тракийски войни, римски легиони, византийски кохорти, кръстоносци и български конници. По същия път, през Балканската война настъпва победоносната българска войска, за да разсее мрака на османското робство в южните предели на планината. 

Старият родопски път е променял трасето си през вековете. Не е възможно да се каже къде точно той напуска билото и лъкатуши край реката, но едно е сигурно - от незапомнени времена вероятно е имало мост над буйните води на реката край Бачково. Търговските кервани заплащали "бач" - търговски налог за преминаването си през мостове и охранявани прходи. Някои изследователи намират връзка между тази персийска дума и името на село Бачково.

Няма коментари:

Публикуване на коментар