2.11.2012 г.

МОГИЛАТА НА МАЛКАТА ДОКСИПАРА, ЗОНИ, ГЪРЦИЯ


Изграждането на гробници в района на древна Тракия започва от праисторическия период и продължава до късната античност. Гробниците се намират предимно на върховете на ниски хълмове или на други високи места и са разпръснати от Черно до Мраморно море и в съседна Македония.

Повечето са свързани с кремацията на благородни и заможни мъже и жени. Една от тези гробници се намира до село Малка Доксипара, в местността Плутос. Построена е през II век сл. Хр. От тази местност се вижда добре Ивайловград, а при ясно време - дори голямата джамия и къщите на Одрин.

До ямите, където са били кремирани покойниците, са открити колесници с четири колела, заедно с животните. Това са колесниците, с които пренасяли мъртвите в гробниците. Практиката да се погребват коне и колесници символизирала престижа и богатството на собствениците им. На няколко места са открити потрошени керамични съдове, пепел и животински кости, които свидетелстват за погребалните ритуали по време на изграждането на могилата.

Петте колесници са със запазени железни оси, обръчи и капаци на колелата им. Много близо до колесниците е открита правоъгълна яма, в която е кремиран мъж. Керамични съдове, железни върхове от копия, бронзови украси и мечове придружавали мъртвеца. До една от колесниците пък е погребано и куче - още една древна традиция.

В северната част на гробницата има открита кремация на жена. В целия район около жената били поставени скъпоценни вещи, бронзови съдове, глинени и стъклени бутилки за парфюм, мраморно хаванче, медна кутия с медицински и козметични инструменти, златна обица, пръстени и много други артефакти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар